Grönsaksodling

Solsyran har ett brett sortiment av grönsaker, det finns även bär och en del frukter. Biodiversiteten är viktig, vilket innebär en mångfald av arter, att gynna mikrolivet i jorden och ge möjlighet för en mångfald av ekosystem.