Medarbetare sökes 

till ekologisk grönsaksodling och förädling.

Du ska vara utbildad inom trädgård eller
lantbruk och ha arbetserfarenhet,
alternativt längre praktisk erfarenhet.
Ett gediget intresse för det ekologiska måste
finnas, både privat och yrkesmässigt. 
Du bör vara ansvarstagande, rationell, 
kvick, ha körkort, behärska det svenska 
språket och även kunna arbeta med försäljning.

Här finns en småskalig produktion av
grönsaker, bär och förädling,
likaså utvecklingsmöjligheter.
Miljöengagemanget är stort i
hela verksamheten.

Skicka ansökan till:
solsyranorsa@gmail.com